inteligentné logistické služby pre podniky
greentls

Go green.

 

Optimalizácia a efektívnejšie plánovanie

Manuálne plánovanie prepravy spôsobuje problémy presahujúce hranice podniku. Meškajúce kamióny sú každodennou súčasťou mnohých závodov. Dochádza ku kolónam či problémom s parkovaním pred vstupom do areálu a následne k tvorbe dopravnej zápchy v okolí závodu alebo celej obce. Naše riešenie výrazne uľahčuje plánovanie a organizovanie procesu transportnej logistiky v prevádzke. Umožňuje efektívne plánovať prepravy podniku a zároveň optimálne využívať prepravnú kapacitu kamiónov, čo má vplyv na vyťaženie pracovníkov prevádzky, ale aj dopravnú situáciu v okolí.

Inteligentné plánovanie prepravy do časových okien

Pracovníci závodu majú kvôli nerovnomerne rozloženej preprave zbytočné prestoje v práci alebo naopak, nadčasy. Portál green TLS umožňuje inteligentne a rovnomerne naplánovať prepravu do časových okien. Zabezpečí pravidelnosť prepravy a rovnomerné vyťaženie operátorov v sklade. Optimálne rozvrhne časy prepráv, čím je možné zákazku vybaviť v kratšom čase. Pravidelne sa opakujúce dopravné zápchy v lokalite vie podnik predpokladať a zohľadniť pri plánovaní prepravy v menej frekventovanom čase. Minimalizuje sa tým riziko uviaznutia kamiónu v dopravnej kolóne a meškanie. 

optimálne plánovanie prepravy

Rovnomerne plánovaná preprava výrazne znižuje ceny a zvyšuje efektivitu.

Flexibilné zmeny v reálnom čase

S portálom green TLS bude proces transportnej logistiky vo vašom podniku jednoduchý a efektívny. Denný harmonogram naplánovaných prepráv a aktuálna poloha prepravcov na mape minimalizujú problémy s dopravou a umožňujú flexibilne reagovať na zmeny v reálnom čase. Komunikujte so šoférmi pomocou push notifikácií a zabezpečte plynulosť prepravy bez zdržania. Mapa, ktorá je súčasťou mobilnej aplikácie pre dopravcov, naviguje vodiča v areáli na miesto vybavenia a tak minimalizuje čas strávený v závode. 

- 45%

čas nákladky a výkladky

- 30%

vyťaženie personálu

- 20%

transportných nákladov

Zvýšenie efektivity prevádzky

Plánovanie prepravy a navigovanie vodičov v areáli podniku urýchľujú čas vybavenia. Komunikácia prostredníctvom multijazyčnej mobilnej aplikácie odstraňuje jazykovú bariéru a pomáha predchádzať nedorozumeniam. Elektronické spracovanie dokumentov uľahčujú a zrýchľujú proces vybavenia, čím sa znižuje vyťaženie pracovníkov. Schopnosť operatívne meniť harmonogram znižujú ceny za transport a zároveň zvyšujú efektivitu prevádzky.

organizácia prepravy efektívne a zodpovedne 

Efektívne logistické riešenia sú zodpovedné k životnému prostrediu.

Ohľaduplne a zodpovedne smerom k svojmu okoliu

V roku 2022 bolo na našich cestách až 43% jázd kamiónov na prázdno*. Optimálne nastavená logistika v podniku prináša úsporu nákladov a zároveň je nevyhnutná pre znižovanie negatívnych dopadov podnikania na životné prostredie a spoločnosť. Efektívne organizovaná preprava znižuje emisie CO2 čím prispieva k lepšej kvalite ovzdušia a života ľudí v regióne. 

* Zdroj Eurostat

Digitalizácia a podmienky k udržateľnej budúcnosti

Zložité manuálne plánovanie prepravy a množstvo dokumentov, ktoré je potrebné vytlačiť a podpísať zaťažujú nielen zamestnancov a vodičov, ale aj životné prostredie. Digitalizácia logistických operácií eliminuje chyby, zvyšuje efektivitu a podporuje udržateľnosť procesu transportnej logistiky. Portál green TLS umožňuje jednoduchšiu koordináciu, synchronizáciu a komunikáciu s dodávateľmi v reálnom čase. Online riešenie, ktoré je dostupné aj ako mobilná aplikácia, umožňuje potvrdzovať a podpisovať dokumenty v elektronickej podobe.

zmysluplné využívanie zdrojov

Inteligentné riešenie neplytvá zdrojmi. 

Cenník

Získajte výhody greenTLS pre váš podnik za výhodný poplatok. Vytvorte si mesačný plán presne pre potreby vášho podniku.

Smart Dock

199 EUR/mesiac

Plánujte dopravu na vaše rampy inteligentne. Prvá rampa 199 EUR/mesiac, každá ďalšia rampa 119 EUR/mesiac. Uvedená cena je bez DPH.

Smart Driver

49 EUR/mesiac

Zjednodušte si komunikáciu s vodičmi pomocou mobilnej aplikácie. Počet stiahnutí a inštalácií u vodičov je neobmedzený. Uvedená cena je bez DPH.

Smart Custom

Individuálna ponuka

Každá spoločnosť má jedinečné potreby, a preto Vám navrhneme riešenie priamo na mieru.

"Dlhodobo prinášame moderné a efektívne riešenia pre plánovanie logistických operácií v podnikoch.  Portál green TLS vám umožní okamžité využívanie týchto výhod bez veľkých investícií. S našou službou môžete začať takmer ihneď po jednoduchej online objednávke, s fixnými mesačnými poplatkami."

František Rusnák, Produktový manažér

riadenie logistiky na úrovni regiónu

Riešenie pre bezemisné zóny.

Menej času v dopravnej zápche

Plánovanie logistických procesov môže výrazne pomôcť k znižovaniu negatívnych vplyvov podnikania a priemyslu na životy ľudí v regiónoch. Dopravné zápchy sa pravidelne opakujú a je možné ich predpokladať. Na základe dát dokážeme logistiku podnikov efektívne prispôsobiť miestnym podmienkam a nastaviť vhodné časy doručovania, mimo dopravnej špičky. Zavedenie systému na riadenie logistiky prispieva k znižovaniu času stráveného v dopravných zápchach a zlepšeniu situácie na cestách.

Čistejšie ovzdušie pre každého

Optimalizácia logistických procesov je nevyhnutná pre udržateľný rozvoj a zvyšovanie kvality života ľudí v regiónoch. Plánovanie prepravy nielenže minimalizuje zbytočné jazdy kamiónov a dopravné zápchy, ale zároveň znižuje emisie CO2 a zlepšuje kvalitu ovzdušia. Čisté ovzdušie je kľúčové pre zdravie ľudí a efektívne organizovaná preprava dokáže znížiť množstvo znečisťujúcich látok vo vzduchu, ktorý dýchame.

Adresa

Vysokoškolákov 1757/1, 010 01, Žilina

Mail
Telefón